இணைய சேவைகள் பெற
எங்கள் அலுவலகத்தை அணுகவும்  

Shri Kovoor K.P. Durai, B.E.
Executive Engineer (Retd)
Tamil Nadu Electricity Board
Sri Bhuvaneshwari Matrimony

B-32, Hindu Colony
15th Cross Street,
Nanganallur,
Chennai - 600 061.

Phone : +91-44-43585312

Working Hours: 9.30 AM - 6.00 PM
No Holiday;  Bus Route:52K, 52L, 52P, M18C, N45B,70N